Hvordan finder vi dit Happy place?

Som terapeut er jeg nysgerrig og fordomsfri. Jeg ønsker at tilbyde et rum, hvor der er mulighed for at du trygt kan fortælle din historie. Jeg vil forsøge at få øje på mønstre, som vi sammen kan skubbe til, uden at foregive at være ekspert på dit liv. Det er hverken mystisk eller eksotisk at tale med en psykolog. Det er en samtale, hvor relationen er væsentlig for, hvad samtalen kan bibringe

Jeg ønsker at støtte der hvor du oplever udfordringer i hverdagen. Mit erfaringsgrundlag er stærkest ved udfordringer indenfor:

  • Stress
  • Depression
  • Angst
  • Autisme
  • Retning og mening
  • Fokus
  • Håndtering af dagligdag
  • Forældreskab/-rolle

 

KONTAKT