Hvad kan online terapi?

Hvordan kan online terapi gavne klienten?

Tryghed

Online terapi giver mulighed for trygge og rolige rammer i hjemmet.

Tidsbesparende

Der skal ikke medregnes transporttid, når det er psykologtid.

On site støtte

Der er mulighed for støtte i de svære situationer. Eksempelvis kan en online session bruges til en eksponeringssession ved ængstelig undgåelseadfærd.

Forbindelsen

Der kan forekomme udfald i forbindelsen. Hvis dette sker hyppigt* i en samtale, prøves det at genetablere** kontakten på ny. Hvis dette ikke løser problemet, så aftales en ny tid, uden beregning.

KONTAKT

*Tre gange eller mere indenfor 15 minutter

**Der lægges på og ringes op igen