Angst kort fortalt

Angst er en tilstand, hvor negative tanker eller tvangstanker har indflydelse på din adfærd. Det kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Ved socialfobi kan det forekomme at man ikke taler så meget, når der er mange mennesker eller mennesker man ikke kender, fordi man tænker, at man kan komme til at sige noget forkert eller dumt, eller at de synes man er mærkelig. Ved OCD kan man have bestemte handlinger man gør på en bestemt måde, fordi man tænker at der vil ske noget dårligt, hvis man gør det på en anden måde.

De ængstelige tanker hænger ofte sammen med nogle ubehagelige følelser og nogle kropslige reaktioner (symptomer). Det vil være naturligt at forsøge at undgå disse tanker, følelser og fysiske symptomer. På den måde kan dit liv blive begrænset og eventuelt føles som et fængsel, når angsten bestemmer mere og mere.

Når angst bliver en lidelse, som hæmmer din frihed, så kan det medføre depression, nedsat social funktionsevne og lavere livskvalitet

Angstsymptomer

Svedige håndflader

Hjertebanken

Ondt i maven

Rysten

Toilettrang

Opkastfornemmelser

Trykken for brystet

Søvnproblemer

Angst typer

Generaliseret angst

Socialfobi

OCD

Agorafobi

Panikangst

PTSD

Enkelt fobi

Angstbehandling, angst, angstsymptomer

Men...

Hvorfor psykoterapi?

“Vi ved at psykoterapi virker. Det er dokumenteret i mange videnskabelige undersøgelser. For eksempel ved man, at den gennemsnitlige patient efter endt psykoterapi klarer sig bedre end 80% af dem, der ikke har fået psykoterapi, de sidste 20% vil ikke få det bedre end dem, der ikke har været i terapi. Det er et godt resultat sammenlignet med det udbytte, man får ved behandling med medicin (psykofarmaka). […] I dag er der god dokumentation for, at psykoterapi betaler sig i forhold til medicinsk behandling ved en række tilstande som fx angst, lettere depressioner og personlighedsforstyrrelser. Selvom det her og nu kan være dyrere at tilbyde psykoterapi end medicinsk behandling, er det på længere sigt billigere, fordi udbyttet af psykoterapi varer ved. Udbyttet af medicinsk behandling kræver, at man bliver ved med at tage medicinen og dermed fortsat bruger penge på behandlingen.[…]” 

-Psykiatrifonden

Ved stress, angst, depression o.l. opleves det ofte at tankemønstre, og det der tænkes om tanker er en grundsten i tilstanden. Det giver terapien mulighed for, at der kan skubbes til tankemønstre og dertilhørende adfærd, for at opnå en holdbar og vedvarende effekt. Det kan medicin ikke. I terapi kan du opnå en forståelse, som giver dig magten til at lave ændringer.

Det er ikke vigtigt om du tager medicin (psykofarmaka) eller ej. Terapi kan have stor gavn uden medicin, og terapi kan være et glimrende supplement til medicin ved en svær angsttilstand.

Din angst behøver ikke at bestemme

Du kan lave nye regler

De “regler”, som angsten har lavet, og som hæmmer dig i at opnå det du gerne vil, kan ændres eller omgåes. Du står ikke alene. Med online terapi er det “nemt” at tale med en autoriseret psykolog, uden at skulle udfordre angsten mere end højest nødvendigt.

Ønsker du en bedre hverdag?

Book tid til en indledende samtale med det samme

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner