Hvordan føles en depression?

En depression kan komme til udtryk på forskellige måder. Der er nogle symptomer, som du kan være opmærksom på. Du kan opleve:

  • ændring i søvnmønster
  • ændrede spisevaner
  • lavere energiniveau
  • rastløshed
  • lav eller ingen motivation
 

Det ledsages af en følelse af ikke at have noget at glæde sig til eller glæde sig over. Det kan give en manglende lyst til livet og selvmordstanker. Virkeligheden kan virke grå, trist og uden formål. Du kan opleve at være ked af det og græde mere, eller at være nedtrykt eller følelsesløs.

En depression kan medføre

En depression kan også medføre bl.a.:

  • dårligere hukommelse
  • lavere koncentrationsevne
  • lavt selvværd/selvtillid
  • selvbebrejdelse

Det er ikke sikkert at du oplever eller har lagt mærke til alle symptomer eller følgevirkninger. Meget af det beskrevne kan komme af negative tanker, eller medføre negative tanker, hvilket afføder mere ubehag og flere negative tanker. Du er langt fra den eneste med lignende oplevelse, men dit grundlag for at være i en depressiv tilstand, er unik. Der er dermed ikke en hurtig “one-size” løsning, men der er en vej ud. Du fortjener glæde, energi og lyst til livet.

depression, trist, nedtrykt, selvmordstanker, rastløs

Men...

Hvorfor psykoterapi?

“Vi ved at psykoterapi virker. Det er dokumenteret i mange videnskabelige undersøgelser. For eksempel ved man, at den gennemsnitlige patient efter endt psykoterapi klarer sig bedre end 80% af dem, der ikke har fået psykoterapi, de sidste 20% vil ikke få det bedre end dem, der ikke har været i terapi. Det er et godt resultat sammenlignet med det udbytte, man får ved behandling med medicin (psykofarmaka). […] I dag er der god dokumentation for, at psykoterapi betaler sig i forhold til medicinsk behandling ved en række tilstande som fx angst, lettere depressioner og personlighedsforstyrrelser. Selvom det her og nu kan være dyrere at tilbyde psykoterapi end medicinsk behandling, er det på længere sigt billigere, fordi udbyttet af psykoterapi varer ved. Udbyttet af medicinsk behandling kræver, at man bliver ved med at tage medicinen og dermed fortsat bruger penge på behandlingen.[…]” 

-Psykiatrifonden

Ved stress, angst, depression o.l. opleves det ofte at tankemønstre, og det der tænkes om tanker er en grundsten i tilstanden. Det giver terapien mulighed for, at der kan skubbes til tankemønstre for at opnå en holdbar og vedvarende effekt. Det kan medicin ikke. I terapi kan du opnå en forståelse, som giver dig magten til at lave ændringer.

Det er ikke vigtigt om du tager medicin (psykofarmaka) eller ej. Terapi kan have stor gavn uden medicin, og terapi kan være et glimrende supplement til medicin ved svær depression.

Der er en vej ud af depressionen

Det er muligt at komme ud på den anden side af en depression og genfinde livslysten. Det er svært at opleve og mærke noget positivt. Lad mig hjælpe dig. Du er ikke alene.

Vil du gerne genfinde livsgejsten?

Lad mig hjælpe dig