Spørg om alt

Her er svarene

Pris og tilskud

Du kan finde priser her

En session er en samtale på 50 min.

Vi begynder altid…

…med en indledende session, for at sikre at du som klient føler dig tilpas med mig som psykolog. Her kan vi forventningsafstemme og sammen finde frem til dit behov. I enhver terapeutisk situation er relationen afgørende for udbyttet. Tillid og tryghed bygges op over tid, og her er grundstenene vigtige. Du skal have en god mavefornemmelse, og du skal have dig selv med fra start. Samtidig skal jeg kunne stå inde for, at jeg har de faglige kompetencer til at kunne give dig kompetent terapi. Derfor er den indledende samtale billigere og kortere end en almindelig session.

Ja. Du betaler efter sessionen, og jeg sender informationerne til sygeforsikring danmark. De tilbagebetaler det tilskud du er berettiget til, alt efter hvilken gruppe du tilhører. Jeg skal bruge dit navn og cpr. nr. for at kunne videregive det til danmark.

Jeg har ikke ydernummer, og du kan derfor ikke få tilskud fra staten ved henvisning fra egen læge.

Du kan

Du kan ringe eller skrive en sms til 31 68 83 76

Du kan skrive en mail til psykologhappyplace.@outlookdk

Du kan booke online her 

Du skal ikke forberede noget inden vi taler sammen. Du må godt tænke over, hvad du vil tale om, så vi sikrer at du opnår det du godt vil. Det er dog ikke et krav.

Vi taler om det du har behov for at tale om. Jeg vil spørge ind til det jeg bliver nysgerrig på. På den måde kan jeg komme til at styre samtalen. I sidste ende er det dig der bestemmer, hvad vi skal tale om.

Du kan ringe på 31 68 83 76

Du kan skrive en sms på 31 68 83 76

Du kan skrive en mail til psykologhappyplace@outlook.dk

Du bestemmer helt selv…

Du skal aflyse kl. 19:00 dagen inden vores aftale. Ved afbud senere eller udeblivelse opkræves et gebyr på 700kr.

Ellekær 7A

2730 Herlev

Sammen med Klinik for bækken og underliv

Terapien kan

Du skal tale med Sofie Østergaard, som er autoriseret psykolog. Du kan læse mere her

Du kan læse en trin for trin guide her

“Vi ved at psykoterapi virker… 

…Det er dokumenteret i mange videnskabelige undersøgelser. For eksempel ved man, at den gennemsnitlige patient efter endt psykoterapi klarer sig bedre end 80% af dem, der ikke har fået psykoterapi, de sidste 20% vil ikke få det bedre end dem, der ikke har været i terapi. Det er et godt resultat sammenlignet med det udbytte, man får ved behandling med medicin (psykofarmaka). […] I dag er der god dokumentation for, at psykoterapi betaler sig i forhold til medicinsk behandling ved en række tilstande som fx angst, lettere depressioner og personlighedsforstyrrelser. Selvom det her og nu kan være dyrere at tilbyde psykoterapi end medicinsk behandling, er det på længere sigt billigere, fordi udbyttet af psykoterapi varer ved. Udbyttet af medicinsk behandling kræver, at man bliver ved med at tage medicinen og dermed fortsat bruger penge på behandlingen.[…]” 

-Psykiatrifonden

Ved stress, angst, depression o.l… 

…opleves det ofte at tankemønstre, og det der tænkes om tanker, er en grundsten i tilstanden. Det giver mulighed for, at vi kan skubbe til tankerne og ændre i mønstrene og den dertilhørende adfærd, hvilket kan give en holdbar og vedvarende effekt. Det kan medicin ikke. I terapi kan du opnå en forståelse, som giver dig magten til at lave ændringer.

Det er ikke vigtigt om du tager medicin (psykofarmaka) eller ej. Terapi kan have stor gavn uden medicin, og terapi kan være et glimrende supplement til medicin.

Se fordelene ved online terapi her

Som terapeut,

er jeg nysgerrig og fordomsfri. Jeg ønsker at tilbyde et rum, hvor der er mulighed for at du trygt kan fortælle din historie. Jeg vil forsøge at få øje på mønstre, som vi sammen kan skubbe til, uden at foregive at være ekspert på dit liv. Det er hverken mystisk eller eksotisk at tale med en psykolog. Det er en samtale, hvor relationen er væsentlig for, hvad samtalen kan bibringe. Det kan være store som små problemstillinger, eller en følelse af at det kunne være bedre. Jeg vil give dig et rum, hvor der er plads til dig. 

Jeg ønsker at støtte,

der hvor du oplever udfordringer i hverdagen. Mit erfaringsgrundlag er stærkest ved udfordringer indenfor bl.a.:

  • Stress
  • Depression
  • Angst
  • Diagnoser indenfor autismespekteret
  • Retning og mening i livet
  • Fokus
  • Håndtering af dagligdagen
  • Forældreskab/-rolle
  • Spiseforstyrrelser

Det er ikke nødvendigt at have en diagnose, eller vide præcis hvad du vil tale om. Det er vigtigt, at du taler med nogen og gerne mig. 

Ellekær 7a

2730 Herlev

Sammen med Klinik for bækken og underliv

Kompetencer

Psykolog er en beskyttet titel som kun må bruges, når man har en kandidatgrad i psykologi, cand. psych. Denne skal opnåes ved et af de hertil godkendte universiteter i Danmark: Aalborg, Aarhus, Syddansk eller Københavns Universitet. 

En psykolog…

…bliver autoriseret ved at Dansk psykolognævn godkender en ansøgning herom. Der er specifikke krav til uddannelse, konfrontationstimer (terapi, psykologfaglige undersøgelser m.m.) og supervision af psykologen. Supervisionen indebærer at en autoriseret psykolog med supervisor uddannelse følger psykologens arbejde og vejleder undervejs. Psykologen skal have intern-, ekstern- og gruppe supervision. Det er ikke sandsynligt at blive autoriseret på mindre end 2 år. 

Ønsker du en gladere hverdag?

Begynd i morgen med en indledende samtale

autoriseret psykolog, sofie østergaard, spørgsmål